| Strona Główna | O nas| Wsparcie M¦P| Dotacje UE | Oferty dla przedsiębiorców | Oferty inwestycyjne | Kontakt | Przydatne adresy |
Oferty inwestycyjne
5 powodów dlaczego warto u nas inwestować
Rynek Pracy
Ulgi i preferencje lokalne
Podmioty gospodarcze w powiecie kłodzkim
Przykłady inwestycji
Oferty inwestycyjne

Rynek Pracy

W wyniku przemian gospodarczych w powiecie kłodzkim panuje wysokie bezrobocie. Problem bezrobocia dotkliwie dotyka lokaln± ludno¶ć i władze samorz±dowe, jednak w przypadku inwestora daje możliwo¶ć swobodnego wyboru wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Dla przykładu zagraniczni inwestorzy funkcjonuj±cy na terenie Republiki Czeskiej ze względu na brak kadry przenosz± działalno¶ć do powiatu kłodzkiego. Obecnie na terenie powiatu kłodzkiego (30 czerwiec 2005 r.) stopa bezrobocia wynosi 31,2%. Dla porównaniana Dolnym ¦l±sku wynosi 21,1%, w Polsce 18,0%, a w Czechach tylko 8,8%.