| Strona Główna | O nas| Wsparcie MŚP| Dotacje UE | Oferty dla przedsiębiorców | Oferty inwestycyjne | Kontakt | Przydatne adresy |
Wsparcie MŚP
Rozpoczęcie działalności gospodarczej
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A.
Dolnośląski Regionalny Fundusz Pożyczkowy
Powiatowy Urząd Pracy
Fundusz MICRO
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Fundacja "Wałbrzych 2000"
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Bank Ochrony Srodowiska
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy udziela pożyczek ze środków Funduszu Pracy:

  1. na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej z wyjątkiem zakupu ziemi:
    • bezrobotnym pracownikom w okresie wypowiedzenia zwalnianym z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy
    • poszukującym pracy otrzymującym świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasilek specjalny, przewidziane w układzie zbiorowym pracy dla pracowników zakładów górniczych z 21 grudnia 1991 roku i w ustawie z dnia 26 listopada 1998 roku o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112)
  2. pracodawcom na pokrycie kosztów zorganizowania dodatkowych miejsc pracy, a w szczególności na zakup maszyn, urządzeń
  3. bezrobotnym na sfinansowanie kosztów szkolenia
więcej na stronie: www.apraca.pl/wrkl