| Strona Główna | O nas| Wsparcie MŚP| Dotacje UE | Oferty dla przedsiębiorców | Oferty inwestycyjne | Kontakt | Przydatne adresy |
Oferty inwestycyjne
5 powodów dlaczego warto u nas inwestować
Rynek Pracy
Ulgi i preferencje lokalne
Podmioty gospodarcze w powiecie kłodzkim
Przykłady inwestycji
Oferty inwestycyjne

Przykłady inwestycji

stan na czerwiec 2004 r. stan na marzec 2005 r.
Zarejestrowanych ogółem 18757 18793 h
Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości Prawnej 4346 4473 h
Osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą 14411 14320 h
Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo 702 676 h
Przemysł 1086 1050 i
Budownictwo 1231 1244 h
Handel i naprawy 6284 6265 h
Hotele i restauracje 854 865 h
Transport, gospodarka magazynowa i łączność 1114 1080 h
Pośrednictwo finansowe 538 550 h
Obsługa nieruchomości, firm i nauka 1346 1314 h
Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna 555 557 h
Spółki

Państwowe 4 4 h
Spółdzielnie 79 77 h
Spółki handlowe 520 542 h
Spółki cywilne 1338 1341 h
Spółki handlowe z kapitałem zagranicznym 166 181 h