| Strona Główna | O nas| Wsparcie MŚP| Dotacje UE | Oferty dla przedsiębiorców | Oferty inwestycyjne | Kontakt | Przydatne adresy |
Oferty inwestycyjne
5 powodów dlaczego warto u nas inwestować
Rynek Pracy
Ulgi i preferencje lokalne
Podmioty gospodarcze w powiecie kłodzkim
Przykłady inwestycji
Oferty inwestycyjne

5 powodów

5 powodów, dla których warto inwestować w powiecie kłodzkim:

  1. System wspierania inwestorów zewnętrznych
  2. Wysokie bezrobocie - swobodny dobór wykwalifikowanej kadry pracowniczej
  3. Położenie - bliska odległość do stolic Europy Zachodniej
  4. Duża atrakcyjność turystyczna
  5. Bogate zasoby naturalne


Rynek Pracy

W wyniku przemian gospodarczych w powiecie kłodzkim panuje wysokie bezrobocie. Problem bezrobocia dotkliwie dotyka lokalną ludność i władze samorządowe, jednak w przypadku inwestora daje możliwość swobodnego wyboru wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Dla przykładu zagraniczni inwestorzy funkcjonujący na terenie Republiki Czeskiej ze względu na brak kadry przenoszą działalność do powiatu kłodzkiego. Obecnie na terenie powiatu kłodzkiego (30 czerwiec 2005 r.) stopa bezrobocia wynosi 31,2%. Dla porównaniana Dolnym Śląsku wynosi 21,1%, w Polsce 18,0%, a w Czechach tylko 8,8%.


Ulgi i preferencje lokalne

Urząd Miasta Kłodzko
Urząd Gminy Kłodzko
Urząd Miasta Kudowa Zdrój
Urząd Miasta Nowa Ruda
Urząd Gminy Nowa Ruda
Urząd Miasta i Gminy Szczytna
Urząd Miasta i Gminy Radków
Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój
Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Urząd Miasta Stronie Śląskie
Urząd Miasta Duszniki Zdrój
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
Urząd Miasta Międzylesie
Urząd Miasta Polanica Zdrój


Podmioty gospodarcze w powiecie kłodzkim

stan na czerwiec 2004 r. stan na marzec 2005 r.
Zarejestrowanych ogółem 18757 18793 h
Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości Prawnej 4346 4473 h
Osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą 14411 14320 h
Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo 702 676 h
Przemysł 1086 1050 i
Budownictwo 1231 1244 h
Handel i naprawy 6284 6265 h
Hotele i restauracje 854 865 h
Transport, gospodarka magazynowa i łączność 1114 1080 h
Pośrednictwo finansowe 538 550 h
Obsługa nieruchomości, firm i nauka 1346 1314 h
Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna 555 557 h
Spółki

Państwowe 4 4 h
Spółdzielnie 79 77 h
Spółki handlowe 520 542 h
Spółki cywilne 1338 1341 h
Spółki handlowe z kapitałem zagranicznym 166 181 h

Przykłady inwestycji

ZETKAMA
Fabryka Armatury Przemysłowej S.A.
ul. Śląska 24
57-300 Kłodzko
www.zetkama.com.pl
Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A.
Przygórze 209
57-431 Wolibórz
www.zpas.pl
GENERAL ELECTRIC POWER CONTROL
ul. Piłsudskiego 5
57-300 Klodzko
tel: (074) 867 09 50
FENELON GROUP
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa Zdrój
tel. (074) 869-00-10
Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej Sp. z o.o.
57-340 Duszniki
ul. K. Świerczewskiego 14
tel +48 74 8669 256
e-mail: zem@zem.com.pl
www.zem.com.pl

Oferty inwestycyjne gmin powiatu kłodzkiego

Starostwo Powiatowe w Kłodzku
57-300 Kłodzko
ul.Okrzei 1
tel. 865 75 23
fax. 867 32 32
Proturystyczna Aktywizacja Polskiej Części Euroregionu Glacensis w Paśmie Drogi Śródsudeckiej
Miniatura Euroregionu Glacensis
www.powiat.klodzko.pl
powiat@powiat.klodzko.pl
Oferta inwestycyjna
Urząd Miasta w Kłodzku
57-300 Kłodzko
pl. Bolesława Chrobrego 1
tel. 865 46 00
tel. 865 46 10
fax. 867 40 62
www.um.klodzko.pl
Oferta inwestycyjna
Urząd Gminy w Kłodzku
57-300 Kłodzko
pl. Okrzei 8a
tel. 647 41 00
fax. 647 41 03
www.gmina.klodzko.pl
Oferta inwestycyjna
Urząd Miasta Kudowa Zdrój
ul.Zdrojowa 29
57-350 Kudowa Zdrój
tel. 866 19 26
fax. 866 13 51
www.kudowa.pl
Oferta inwestycyjna
Urząd Miasta Nowa Ruda
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda
tel. 872 03 00
tel.872 03 15
fax. 872 22 68
www.umnowaruda.bip.doc.pl
Oferta inwestycyjna
Urząd Gminy Nowa Ruda  
ul. Niepodległości 4
57-400 Nowa Ruda
tel. 872 22 63
tel. 872 23 15
fax.872 50 83
Oferta inwestycyjna
Urząd Miasta i Gminy Szczytna
pl. Wolności 42
57- 330 Szczytna
tel. 868 33 05
tel. 868 36 82
fax. 868 30 20
www.szczytna.pl
Oferta inwestycyjna
Urząd Miasta i Gminy Radków
ul.Rynek 1
57-420 Radków
tel. 873 50 14
fax. 873 50 15
www.radkowklodzki.pl
Oferta inwestycyjna
Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój
ul.Rynek 31
57-540 Lądek Zdrój
tel. 811 78 50
fax. 814 74 18
www.ladek.pl
Oferta inwestycyjna
Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
ul.Sienkiewicza 6
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel. 811 76 05
tel.811 76 00
fax. 811 15 88
www.bystrzycaklodzka.pl
Oferta inwestycyjna
Urząd Miasta Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie
tel. 811 77 11
fax. 871 77 32
www.stronie.pl
Oferta inwestycyjna
Urząd Miejski Duszniki Zdrój
Rynek 6
57-340 Duszniki Zdrój
tel. 866 92 10 
fax. 866 90 25
e-mail: duszniki@duszniki.pl
www.duszniki.pl
Oferta inwestycyjna
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
ul.Nad Potokiem
57-343 Lewin Kłodzki
tel. 869 84 28
tel. 869 84 29
fax.869 82 73
www.lewin-klodzki.pl
Oferta inwestycyjna
Urząd Miasta i Gminy Międzylesie
pl.Wolności 1
57-530 Międzylesie
tel. 812 63 27
tel. 812 61 26
www.miedzylesie.pl
Oferta inwestycyjna
Urząd Miasta Polanica Zdrój
ul. Dąbrowskiego 3
57-320 Polanica Zdrój
tel. 868 06 00
fax. 868 10 46
www.polanica.pl
Urząd Miasta Polanica Zdrój