| Strona Główna | O nas| Wsparcie MŚP| Dotacje UE | Oferty dla przedsiębiorców | Oferty inwestycyjne | Kontakt | Przydatne adresy |
Wsparcie MŚP
Rozpoczęcie działalności gospodarczej
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A.
Dolnośląski Regionalny Fundusz Pożyczkowy
Powiatowy Urząd Pracy
Fundusz MICRO
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Fundacja "Wałbrzych 2000"
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Bank Ochrony Srodowiska
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego tworzy w porozumieniu z gminami oraz powiatami Punkty Szansy - lokalne ośrodki wspierania przedsiębiorczości. Obecnie funkcjonuje 16 ośrodków w gminach: Wałbrzych, Marcinowice, Świdnica, Stronie Śląskie, Dzierżoniów, Boguszów Gorce, Nowa Ruda, Ząbkowice Śląskie, Bielawa, Żarów, Kudowa Zdrój, Ziębice, Lądek Zdrój, Świebodzice oraz dwa ośrodki w Starostwie Powiatowym w Kłodzku i Wałbrzyskim. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oferuje preferencyjne pożyczki inwestycyjne dla gmin i przedsiębiorców z regionu wałbrzyskiego.
O pożyczkę mogą się ubiegać podmioty, które spełniają następujące warunki:

  1. posiadają zdolność spłaty pożyczki wraz z odsetkami,
  2. nie wykazały w roku poprzedzającym złożenie wniosku znaczącej straty bilansowej,
  3. uregulują w terminie należności wobec Skarbu Państwa; jeżeli przedsiębiorstwo jest dłużnikiem SP to przesłanką dopuszczalności ubiegania się o pożyczkę jest zawarcie z wierzycielem porozumienia co do terminu i sposobu spłaty długu,
  4. mają odpowiednie warunki oraz możliwości co do zarządzania proponowanym przedsięwzięciem,
  5. posiadają możliwość zabezpieczenia spłaty pożyczki,
  6. złożą kompletny formularz wniosku Funduszu Pożyczkowego Fundacji Regionu Wałbrzyskiego.

  7. Więcej informacji na stronie: www.frw.pl