| Strona Główna | O nas| Wsparcie MŚP| Dotacje UE | Oferty dla przedsiębiorców | Oferty inwestycyjne | Kontakt | Przydatne adresy |
Wsparcie MŚP
Rozpoczęcie działalności gospodarczej
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A.
Dolnośląski Regionalny Fundusz Pożyczkowy
Powiatowy Urząd Pracy
Fundusz MICRO
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Fundacja "Wałbrzych 2000"
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Bank Ochrony Srodowiska
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Dolnośląski Regionalny Fundusz Pożyczkowy

"Dolnośląski Regionalny Fundusz Pożyczkowy (DRFP) jest instrumentem finansowego wspierania rozwoju małych przedsiębiorstw z terenu województwa dolnośląskiego. Fundusz zarządzany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie. Z kwoty pożyczki mogą być finansowane:

  • przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym na rzecz ochrony środowiska przyczyniające się do uzyskania efektu ekologicznego,
  • zakupy środków obrotowych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem zakupów o charakterze konsumpcyjnym.
Warunki:
  • maksymalna kwota pożyczki: do 120 tys. złotych,
  • okres spłaty: do 36 miesięcy,
  • karencja w spłacie kapitału: do 6 miesięcy,
  • oprocentowanie: 5,56 % w skali roku,
  • minimalny wkład własny: 20% wartości inwestycji,
  • prowizja: 3% kwoty pożyczki,
  • wymagane pełne zabezpieczenie pożyczki.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze DRFP:
ul. Kłodzka 27
57-402 Nowa Ruda - Słupiec
tel. 074 872 70 46
tel./fax 074 872 50 25
Osoby do kontaktu:

Piotr Wróbel,
tel. 074 872 70 46,
e-mail: piotr@agroreg.com.pl

Agata Kościuk,
tel. 074 872 53 25,
e-mail:agata@agroreg.com.pl

http://www.agroreg.com.pl