| Strona Główna | O nas| Wsparcie M¦P| Dotacje UE | Oferty dla przedsiębiorców | Oferty inwestycyjne | Kontakt | Przydatne adresy |
Wsparcie M¦P
Rozpoczęcie działalno¶ci gospodarczej
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A.
Dolno¶l±ski Regionalny Fundusz Pożyczkowy
Powiatowy Urz±d Pracy
Fundusz MICRO
Dolno¶l±ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Fundacja "Wałbrzych 2000"
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Bank Ochrony Srodowiska
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Powiatowy Punkt Szansy

Paweł Korab
ul. Wojska Polskiego 17
57-300 Kłodzko
tel. 074-865-90-95
e-mail: p.korab@powiat.klodzko.pl
5 powodów

5 powodów, dla których warto inwestować w powiecie kłodzkim:

  1. System wspierania inwestorów zewnętrznych
  2. Wysokie bezrobocie - swobodny dobór wykwalifikowanej kadry pracowniczej
  3. Położenie - bliska odległo¶ć do stolic Europy Zachodniej
  4. Duża atrakcyjno¶ć turystyczna
  5. Bogate zasoby naturalne